POLÍTICA DE PRIVACITAT

I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La societat mercantil andorrana “Ô CHEMIN DES SENS, SL”, d’ara endavant OCDS, informa als usuaris del seu lloc web (www.ochemindessens.com) a través d’aquesta Política de Privacitat, sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzen en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta Política de Privacitat.

OCDS està altament compromès en protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura en el seu lloc web, garantint la seguretat, integritat i confidencialitat en el tractament de les dades personals que pugui recaptar.

Per tant, en compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals, en endavant, LQPD, i amb els reglaments que la desenvolupen, qualsevol dada personal facilitada “Ô CHEMIN DES SENS, SL”, en qualitat de responsable del tractament, serà tractada i gestionada per aquesta amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament és la societat mercantil andorrana “Ô CHEMIN DES SENS, SL”, d’ara endavant OCDS, amb seu social a Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany, número 77, 1er, 2a, inscrit en el Registre de Societats del Govern d’Andorra el dia 14 de novembre de 2019, amb el núm. 19053, Llibre S-301, folis 31-40, i amb número d’identificació fiscal L-714156-J, telèfon (+376) 640 688 i (+376) 840 688 i correu electrònic contact@ochemindessens.com.

Les dades personals que recull OCDS per qualsevol mitjà seran tractades amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds realitzades per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. En cas de treballar amb empreses externes, la seva informació no serà, de cap manera, compartida amb ells perquè pugui ser usada lliurement.

ÚS DE LES “COOKIES”

OCDS informa a tots els usuaris que, per tal de millorar i facilitar la navegació, el lloc Web utilitza dispositius d’implantació de “cookies”.

Les “cookies” són arxius d’emmagatzemament i de recuperació de dades que es depositen en l’equip utilitzat per l’usuari, amb l’únic objectiu de simplificar la navegació pel lloc Web (les “cookies” no poden contenir virus ni ser executades ja que no son fitxers actius), únicament poden ser llegides per OCDS i per l’usuari, i aquest les pot suprimir mitjançant les opcions del navegador.

L’informem que aquest lloc Web recull cookies exclusivament amb finalitats tècniques o de seguretat i per tant, d’acord amb la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, no es necessari sol·licitar el consentiment del destinatari, ni informar del seu ús.

Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. Tanmateix les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, i no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, però la majoria de navegadors accepten cookies automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com a no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

OCDS podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la seva totalitat, per donar resposta a les sol·licituds realitzades per l’interessat, per al manteniment de la relació comercial i/o professional i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis contractats, per a l’enviament d’informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, i per utilitzar determinats serveis de Google*.

*Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que utilitzen les eines Google reCAPTCHA i Google Analytics, s’informa que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, als EUA, i que Google Inc. és part beneficiaria d’aquests.

La informació generada per les cookies sobre l’ús de l’usuari d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es tramet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Per a més informació, es pot consultar la pàgina que descriu com utilitza Google la informació del lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.

Es poden consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

La persona interessada pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament, mitjançant comunicació escrita a l’adreça de ubicada a Escaldes-Engordany, Avinguda Carlemany, número 77, 1er, 2a, o enviant un correu electrònic a l’adreça contact@ochemindessens.com.

Tanmateix l’informem que en aquells casos en què el tractament es basi en el seu consentiment, vostè té dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les dades personals basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Altrament, s’informa als usuaris que OCDS pot denegar aquest dret de supressió en els supòsits legalment establerts per la normativa vigent al Principat d’Andorra:

  1. a) Quan la conservació de les dades sigui necessària d’acord amb una norma vigent.
  2. Quan la conservació sigui necessària per al compliment de les finalitats legítimes del responsable del fitxer, dintre dels terminis màxims establerts per l’article 5.2.e) de la LQPD.
  3. Quan la conservació sigui necessària en virtut de les relacions jurídiques o obligacions contractuals existents entre la persona interessada i el responsable del fitxer, o per al cas de possibles reclamacions judicials o extrajudicials o obligacions administratives derivades d’aquestes relacions jurídiques o obligacions contractuals.

En qualsevol cas, davant de la denegació de la sol·licitud, l’interessat podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades https://www.apda.ad i efectuar recurs davant la jurisdicció competent.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades de caràcter personal seran conservades durant el termini màxim que sigui necessari per a la finalitat prevista per al seu tractament. La inactivitat durant un període de 5 anys suposarà la supressió de les seves dades, sense perjudici de poder conservar la informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

COMUNICACIÓ DE DADES.

Amb caràcter general OCDS no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb les excepcions següents:

  • Que sigui el propi usuari qui ho sol·liciti
  • Que es tingui l’obligació legal de fer-ho.
  • Que OCDS sigui corresponsable de la recollida de dades, sempre amb el consentiment de l’usuari, perquè altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow, a Dublín, Irlanda, a qui s’ha encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per utilitzar els seus serveis de reCAPTCHA, i Google Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Es transfereixen dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou a l’addenda al contracte estàndard per als països adequats al Reglament UE 679/2016, com és el cas d’Andorra.

POSSIBLES CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

En cas de disputes o incoherències, prevaldrà la versió original en català d’aquest document.

Desplaça cap amunt

Si continues navegant, considerem que acceptes l’ús de cookies per garantir una bona experiència al nostre lloc. Aprèn més